Пространствено оформление


Църковно-исторически музей – Рилска света обител


Европейски парламент – Брюксел


Център за интерпретация на културното наследство – В. Търново